Firactiva’t 2019

L’Equip de Professionals de l’APP el passat 22 de Febrer de 2019 vam participar a Barcelona, al Centre d’Estudis Jurídics de FIRACTIVA’T. Firactiva’;t és un aparador d’experiències d’èxit, de projectes innovadors i d’activitats singulars que es realitzen a Catalunya perquè, al compartir-les, es puguin aplicar als diferents
àmbits d’ntervenció de l’execució penal i aportar millores i noves propostes.

La fira és un espai d’intercanvi de coneixement entre els professionals de l’;àmbit i els operadors jurídics, socials, acadèmics i del món de la comunicació implicats en el Sistema penal. Pretenem fomentar la innovació en les intervencions socioeducatives i promoure la col·laboració i el coneixement per millorar els processos de reinserció social i desistiment en el delicte, així com la restauració del dany sofert i la recuperació d'aquelles persones que hagin estat víctimes de delictes i hagin patit les seves conseqüències.