Sobre nosaltres

¿Qui som?

LL’APP és una Associació sense ànim de lucre nascuda a Mallorca l’any 2004. Neix com a resultat de la reflexió de diversos membres de l’Atenció Religiosa de l’Església Catòlica a les presons, que veieren la necessitat de crear una Entitat Civil capaç de gestionar projectes socials i de supor als privats de llibertat, integrant serveis professionals coordinats amb el treball en xarxa de la nostra Comunitat, més enllà de l’atenció religiosa.
L’APP, conta en l’actualitat amb un quip de voluntaris i 8 professionals:
-2 Educadors/es socials
-1 Pedagoga
-1 Psicòleg
-1 Tècnica de manteniment i neteja
-3 Treballadors/es socials

La nostra missió

El nostre compromís és el treball per a humanitzar la vida a presó i acompanyar els processos d’inclusió social i socio-laboral dels excarcelats en situació d’exclusió social de Mallorca, dotant de recursos, de professionals i de plataformes de creixement per als processos de cada persona.

Visió

 

. Volem transformar i minimitzar l’impacte de les penes privatives de llibertat i especialment sobre les persones en situació d’exclusió social.
. Volem oferir oportunitats per a una inclusió realista de les persones que han passat per un o més processos de privació de llibertat.
. Volem proporcionar un espai residencial i educatiu que promogui els valors i les capacitats dels usuaris/es respectant la seva dignitat i intimitat.
. Volem que el nostre model d´acollida serveixi per a una inclusió real lluny de l´estigmatització, i que estigui obert a les activitats, necessitats i participació d´altres entitats i veïns de la zona.
. Volem responsabilitzar els usuaris/es del seu propi procés personal, empoderant-los de forma progressiva.
. Volem crear i mantenir un clima càlid i professional alhora que pugui generar processos d’inclusió estable evitant la reincidència.
. Volem obrir camins d’innovació en el context dels serveis socials i penitenciaris de Mallorca, desenvolupant iniciatives creatives i
sostenibles en connexió altres iniciatives capdavanteres nacionals i internacionals.

Els nostres valors

Creiem en la dignitat de les persones més enllà dels seus errors i delictes.

Creiem en la capacitat de canvi, reconstrucció i reconciliació de lésser humà.

Creiem en la responsabilitat com a horitzó de transformació de la pròpia vida.

Creiem en el compromís personal i social envers les persones en situació de desavantatge com una forma de posicionar-nos al món.

Creiem en el treball a petita escala a nivell social i penitenciari.