ICW 2022

INTERAGENCY COOPERATION WORKSHOP és una interessantíssima oferta formativa. Es tracta d’un espai de reflexió interncional amb el rerafons de la Reinserció Penitenciària. Destaca el plantejament de la necessitat de cooperació entre els distints agents socials implicats: Presó, ong’s, ajuntaments, administracions,….etc.

Interagency cooperation workshop (2022)