Pis de acollida i reinserció

Es tracta d’un servei integral de suport i acompanyament a ex reclusos en procés d’inserció socio-laboral. Disposam de dèu places residencials on els residents, un cop finalitzada la seva condemna, realitzen la transició a la vida autònoma en llibertat.