Associació Pastoral

Penitenciària

Acompanyament i Reinserció a la LLIBERTAT

Sobre nosaltres

L’APP “Associació Pastoral Penitenciària” neix a Mallorca l’any 2004 com a resultat de la reflexió de diversos membres de l’Atenció Religiosa de l’Església Catòlica a les presons, que veieren la necessitat de crear una Entitat Civil capaç de gestionar projectes socials i de suport als privats de llibertat, integrant serveis professionals coordinats amb el treball en xarxa de la nostra Comunitat, més enllà de l’atenció religiosa.

Missió

El nostre compromís és el treball per a humanitzar la vida a presó i acompanyar
els processos d’inclusió social i socio-laboral dels excarcelats en situació d’exclusió social de Mallorca, dotant de recursos, de professionals i de plataformes de creixement per als processos de cada persona.

Visió

Volem transformar i minimitzar l’impacte de les penes privatives de llibertat.
Oferir oportunitats per a una inclusió real de les persones que han passat per un o varis processos de privació de llibertat, generant així una societat més justa, segura i cohesionada.

Valors

Creim en la capacitat de canvi, reconstrucció i reconciliació de l’ésser humà.
Creim en el compromís personal i social envers les persones en situació de
desvantatge com una forma de posicionar-nos en el món.

¿Què feim?

L

Intervenció dins i fora de presó

L

Pis d’Acollida de permisos penitenciaris

L

Pis d’Acollida i reinserció

L

Servei de suport i acompanyament ambulatori Cantó40

El nostre equip

L’Associació Pastoral Penitenciària, conta en l’actualitat amb un quip de voluntaris i 8 professionals:

-2 Educadors/es socials

-1 Pedagoga

-1 Psicòleg

-1 Tècnica de manteniment i neteja

-3 Treballadors/es socials

Descobreix els nostres projectes

“La vida et posarà obstacles els límits

els poses tu”

Socis i col.laboradors

Conscients de la necessitat de complir les normatives legals vigents, i amb la voluntat de proporcionar en els nostres serveis el màxim nivell de qualitat, professionalitat i eficiència, des del començament i de forma progressiva ens hem anat envoltant d’un conjunt d’empreses i professionals especialitzats que col.laboren en aspectes i tasques específiques, podent així focalitzar els nostres esforços en la tasca de la inclusió social.

Amb el finançament i col.laboració de: