Fent Poble

Estam en plenes feste del nostre barri, Son Sardina, i és un autèntic privilegi poder participar de les activitats com qualsevol altra veinat.

Des del primer moment, l’acollida per part de Son Sardina ha estat extremadament positiva, i això fa que per a nosaltres sigui un luxe poder desenvolupar aquí el nostre projecte del PIS D’ACOLLIDA.

El famós efecte NIMBY (Not in my Backyard) aquí no ha estat un obstacle per a rompre barreres i sentir-nos ben acollits. Som conscients que per al nostre entorn ha suposat un autèntic compromís social i de veritat ho agraïm.